Når jeg skal flytte

Når jeg skal flytte

Når du skal flytte..

.. har du pligt til at melde flytning til kommunen – senest fem dage, efter du er flyttet, men du kan tidligst melde flytningen fire uger, før du skifter postadresse. Du kan få bøde, hvis du glemmer at flytte adresse.

Du skal melde din flytning på borger.dk. Har du ikke mulighed for at klare det selv, kan du få hjælp til at skifte adresse i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Skal jeg bruge en c/o-adresse når jeg skal flytte?
Hvis du melder adresseflytning hos en ejer eller lejer, og dit eget navn af forskellige årsager ikke skal stå på døren, så skal du skrive ejerens eller lejerens navn i feltet ‘Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk “Care of”)’. CPR kan kun registrere dig på en c/o-adresse, hvis du flytter adresse i virkeligheden.

Kommunen har lov til at bede ejeren eller lejeren om en bekræftelse på ændring af adresse til deres postadresse.

Vidste du at:

Kommunen kan ændre din adresse, hvis du ikke kan bevise hvor du bor? Det får betydning for din økonomi hvis du flytter.

Få flytterådgivning

Når du skal flytte kan vi også tilbyde flytning med nedpakning ring: 70 223 123

123flyt - det bedste flyttefirma

Hvilket flyttefirma skal man vælge?

Svaret er selvfølgelig det bedste flyttefirma 🙂
Det bedste flyttefirma finder du ved at stille spørgsmål om hvordan de har tænkt sig at udføre flytningen, og om de garanterer, at det de flytter ikke lider overlast, og om de har en forsikring der kan dække eventuelle ødelagte ting under flytningen. Husk at få lavet en skriftlig aftale før flytningen, så I ved hvad I har aftalt. Du kan selvfølgelig vælge at flytte det hele selv, eller stå for en del af flytningen for at spare på udgifterne, men oftest tager det meget længere tid når man selv forsøger at gøre noget man ikke er vant til. Og når du selv har pakket indholdet ned, så dækker flyttemandens forsikring ikke, hvis noget går i stykker i den kasse du har pakket. Så det kan som regel godt betale sig at få en professionel, god og hurtig flytning med et anerkendt flyttefirma.

Meld flytning til PostDanmark

Når du skifter postadresse i Danmark, skal du give Post Danmark besked om din flytning. Det kan ske på posthuset eller på Post Danmarks hjemmeside – e-posthuset.
PostDanmark, sender breve og anden post til din nye adresse i 6 måneder. Hvis du har brug for det, kan du forlænge i yderligere 6 måneder. Ved flytning sender Post Danmark ikke pakker videre, hvis de returneres til afsender.
Læs mere på Post Danmarks hjemmeside

Flyttemappe til flytning post
Tidligere kunne man få en flyttemappe på landets posthuse, men den mulighed eksisterer ikke mere. I stedet skal du klikke ind på e-posthuset med dit nem-id, og sende alle de relevante informationer derfra.

Meld flytning hvis du har særlige behov
Som udgangspunkt bliver din post afleveret ved postkassen. Hvis du har brug for det, er der mulighed for at få en dispensation fra kommunen, så posten bliver bragt til døren.


Meld flytning til postdanmark når du skal flytte

Aflæs dine målere

Aflæs din elmåler og anmeld flytning til dine leverandører

Når du skal flytte skal du aflæse dine målere. Send aflæsning på din elmåler til din el-leverandør. Du hæfter som fraflyttende forbruger for elforbruget på fraflytningsadressen, indtil aftalen er officielt opsagt. Du skal også huske at aflæse måleren i den nye bolig og indberette de nye tal til din el-leverandør. Du kan læse mere om, hvad du skal gøre på din el-leverandørs hjemmeside, ved flytning

Gasprisguiden indeholder informationer om alle gas-leverandører
http://gasprisguiden.dk/
Du skal muligvis også aflæse vandmåler, varmemåler og gasmåler, samt melde flytning til din gas-, varme-, og vandleverandør.

På Elpristavlen finder du oplysninger om alle el-leverandører
http://www.elpristavlen.dk/

Når du skal flytte hjemmefra

Når du flytter hjemmefra for første gang, skal du senest fem dage efter flytningen melde flytning til kommunen. Post Danmark flytning er også nødvendigt, så du kan få din post.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen ‘Anmeld flytning til kommunen’ og ‘Anmeld flytning til Post Danmark’ på nettet
Du bør tjekke hvilke myndigheder der bliver orienteret om din flytning med “Registerindsigt (CPR)” i CPR registeret.

Skift adresse alle andre steder
Tag kontakt til dine øvrige kontakter for at melde adresseændring. Det kan for eksempel være din arbejdsgiver, dit uddannelsessted, forskellige abonnementer, fritidsaktiviteter, konto- og medlemskort, din tandlæge, og andre.

For at benytte links herunder, skal du være logget ind med dit nem-id.
Anmeld flytning til kommunen
Anmeld flytning til Post Danmark
Registerindsigt (CPR)

Skal mine børn selv ændre adresse?
Hvis barnet bor hos dig, fordi du har forældremyndigheden, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal den anden forælder vide det senest 6 uger før flytningen. Det er uanset om I har fælles forældremyndighed, eller om én af jer har forældremyndigheden alene.

Hvis dit barn skal skift adresse, skal du anmelde det til den kommune, barnet flytter til for at få det registreret. De behandler derefter flytteanmeldelsen. Du skal henvende dig til kommunens børne- og ungdomsforvaltning, hvis du er under 18 år. Hvis du er over 18 år og skal flytning af adresse, skal du selv anmelde flytning til kommunen – ligesom alle andre.


Når du skal flytte hjemmefra

Skift læge når du flytter

Skift af læge når du flytter

Lægen kører ikke på sygebesøg, hvis du bor længere væk end 15 km. Der er dog ikke noget krav om at du skifter læge, hvis du selv kan komme til lægen. I Københavns området er det 5 km, der er grænseafstanden.

Konsekvensen ved at beholde den samme læge, hvis du bor mere end 15 (5) km fra vedkommende er, at du ikke kan besøge en anden læge, med mindre det er livstruende.

Det er stadig gratis at skifte læge, når du flytter adresse, eller hvis din læge lukker. Alle læger der har åbent for tilgang kan vælges.
Du kan læse mere om at skifte læge her

Din postkasse skal have navn på

Post Danmark kan ikke levere post til din nye adresse, med mindre du sætter navn på din nye postkasse. Af samme årsag er det en god ide at fjerne navne fra den gamle postkasse, så posten ikke havner der ved en fejl. Alle særordninger, som ”Reklamer nej tak” og lignende bortfalder når du flytter. Du skal derfor tilmelde dig igen ved flytning, hvis du ønsker at opretholde ordningen.


Postkassen skal have navn på

Kan du få boligstøtte når du flytter?

Kan du få boligstøtte når du flytter?

Hvis du flytter til en lejebolig, kan du søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Ansøgningsskemaet findes på borger.dk.

Støtten afhænger af forskellige ting som for eksempel din boligtype og din indkomst. Efter Udbetaling Danmark har fået ansøgningen og godkendt den, kan du få boligstøtte fra den 1. i måneden.

Det er vigtigt at du søger inden 30 dage, efter du er flyttet ind. Udbetaling Danmark kan tidligst se på din ansøgning, efter anmeldt flytning til folkeregistret.

Skal man gøre rent ved fraflytning?

Du kan bede et rengøringsfirma om at klare rengøringen. Der findes mange rengøringsfirmaer der gør rent i private hjem. Tjek om de yder tilskud efter hjemmeserviceordningen, da du på den måde kan spare en del af arbejdslønnen.

Det er altid en god skik at gøre rent ved fraflytning, men man kan jo også aftale at den nye ejer eller lejer tager sig af det – specielt hvis de gerne vil lave en masse ændringer, som alligevel gør det hele beskidt.


Skal man gøre rent ved flytning

Forsikring ved flytning

Forsikring når du skal flytte

Selve flytningen er som regel ikke dækket af dit forsikringsselskab, så her er det en god ide at tale med flyttefirmaet. De kan som regel give en god forsikring til en fornuftig pris, så du ikke skal ærgre dig over et smadret TV eller en ødelagt seng til mange tusinde kroner.

Tjek dine forsikringer sammen med din forsikringsrådgiver når du skal flytte. Der skal sandsynligvis laves ændringer i indbo dækningen. Du risikerer også at din forsikring ikke kan fortsætte, hvis du for eksempel flytter til et hus med stråtag eller en anden type bolig der ikke er dækket.

Når du skal flytte til udlandet

Hvis du vil flytte til udlandet skal du have styr på mange flere ting. Opholdstilladelse og arbejdstilladelse, visum, skal du vaccineres? Er der særlige regler for at medtage kæledyr, er der uddannelsesmuligheder for dine børn, hvad skal man oplyse af bankoplysninger og så videre. På um.dk finder du svar på spørgsmålene.


skal du flytte til udlandet

Klager over flytning

Klager over flytning afgørelser

Du kan klage over kommunens afgørelse når det gælder ændring af din postadresse. Klagen skal sendes til din bopælskommune. Klagen bliver videresendt til CPR-kontoret under Social- og Indenrigsministeriet, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

Lov om flytning
Du finder gældende love og regler om flytninger inden for Danmark i kapitel 4 i “Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister”.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144955

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.